การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

เทคนิควางแผนการเงินให้รอด ในยุคโควิด

Eng
 Eng
(@eng)
New Member Registered, Customer

เทคนิควางแผนการเงินให้รอด ในยุคโควิด

        New Normal Personal Financial จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งแผนบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ตามวิถี ปฏิบัติใหม่ที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคน

       1. การทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำ ซึ่งควรทำให้เป็นนิสัย แล้วจะรู้ว่าเงินเข้า-เงินออกอย่างไร จ่ายหนักตรงไหนเกินไปหรือเปล่า ยิ่งทุกวันนี้ มีเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลเป็นผู้ช่วย สามารถบันทึกผ่านแอปฯ ยิ่งง่ายและสะดวกกว่าเดิม ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ใช้ฟรี ๆ ได้เลย เช่น MeTang (มีตังค์), Spendee ฯลฯ

       2. Reskill และ Up skill ตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะเพิ่มและเสริมทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองตลอดเวลา จะได้เป็นที่หมายปองของนายจ้างหรือบริษัทที่มั่นคง ไม่ให้ปันใจไปจ้างพนักงานใหม่ เพราะอย่างน้อย ๆ คุณก็ทำให้พวกเขาเห็นว่า มีควาทมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่หยุดอยู่กับที่

       3. ไม่พลาดที่จะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการเงินต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ

       4. อย่าพึ่งรายได้ทางเดียว มุ่งหารายได้เสริมจากการที่บริษัทลดเงินเดือน หรือลดสวัสดิการบางอย่างลงไป ทำให้รายรับที่ได้ ไม่ครอบคลุมรายจ่าย ดังนั้น วิธีการแก้ที่ดีคือ นอกจากจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว ก็ควรจะต้องหารายได้เสริมด้วย ซึ่งในโลกออนไลน์มีช่องทางมากมายให้เลือก

       5. ออมเงินกับธนาคารผ่านบัญชีเงินฝาก ต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินที่มีอยู่ให้ดี โดยการเก็บออมเงิน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี เงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน ตอบโจทย์การออมเพื่ออนาคตได้จริง 

       6. ออมเงินผ่านการลงทุน ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) คือการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of Funds ที่อยู่ภายใต้การบริหาร และการจัดการของบริษัท โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ซึ่งขั้นตอนการลงทุนแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

  • Macro เป็นการศึกษาภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและนโยบายต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อสินทรัพย์
  • Fundamental ประเมินปัจจัยพื้นฐาน คำนวณ Valuation และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ต่าง ๆ
  • Technical ติดตามแนวโน้มราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อดูจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อ-ขาย
  • Fund Review ตรวจสอบกองทุนปลายทาง โดยเฉพาะกองทุน FIF ถึงการเปลี่ยนแปลงของ Master Fund
  • Asset Allocation รวบรวมการวิเคราะห์จากทั้ง 4 ขั้นตอน มาจัดน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสม
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 30/10/2021 12:16 pm
แบ่งปัน: